Klubbens regler

Vedtægter for Lonely Wolf’s MC

 

Klubben er stiftet den 13.12.13 af 2 glade motorcyklister

Vores formål er at få et godt kammeratskab, på tværs af meninger, køn og cykler.

At køre ture sammen i ind- og udland, hygge os og opbygge et stærkt fællesskab omkring klubben samt det at være bikere.

 

Vi vil arbejde på at give udenforstående et positivt billede af vores kultur. Dette skal ske ved at vi viser hvem vi er og behandler andre med respekt.

 

Klubben er for mænd og kvinder fra 16 år og opefter.

Vi er en 99% ér klub og er 100 % uafhængig.

Og styres af Fuldgyldige medlemmer

 

Vi tager afstand fra alle former for kriminalitet men accepterer ellers alle klubber, så længe omdrejningspunktet er motorcyklerne.

 

Vi forlanger, at man som medlem (gælder også prøvemedlemmer) kører på en moden og ansvarlig måde og overholder færdselsloven. Vi accepterer ingen former for kriminalitet i klubben, herunder spritkørsel. Vi er ganske almindelige mennesker og har almindelige jobs.

 

Vi kører ture ud i det danske landskab, tager på træf, besøger andre mc-klubber, drikker kaffe, sodavand og spiser en is, en pølse og måske medbragt mad. Dog kan vi også lide en at feste.

Vi arrangerer ture til udlandet i det omfang der er tilslutning hertil blandt klubbens medlemmer og venskabsklubber.

 

Vi behandler hinanden med stor respekt og eventuelle uenigheder afgøres via afstemninger på vores månedlige møder.

Vi er således en klub der bygger på demokrati. Der er en stemme pr. fuldgyldigt medlem.

Beslutninger om drift af klubben træffes af fuldgyldige medlemmer,

ved demokratisk afstemning efter stemmeflertallet.

I henhold til bilag

  

 

Vores Struktur/ titler

Præsident

Vice Præsident

Kasseren

Fuldgyldige medlemmer

Prøvemedlem

Æresmedlem

Støttemedlem

Æresmedlem gives til medlemmer der yder en ekstraordinær indsats for klubben.

 

Præsident og Vice Præsident kan udskiftes ved enstemmigt valg.

Kasseren er på valg for 2 år af gangen, i lige år på vores februar møde.

Regnskab fremlægges hvert år på februar mødet.

Kasseren kan disponere over et beløb på max. 3000 kr (dog undtaget husleje), ved større beløb skal der være aftale med Præsident eller Vice Præsident eller ved flertal på først kommende månedsmøde.

Præsidenten har 1 ekstra stemme, som dog kun bruges ved uafgjort stemmeantal.

Dog skal den ene stemme afgives udelukkende til klubbens bedste.

Alle fuldgyldige, har stemmeret (Dette er for klubben en grundlov, som aldrig kan ændres)

Kontingent betales som minimum månedsvis forud, og skal være indbetalt den første hverdag i den pågældende måned.

 Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse eller ved ophævelse af medlemskab.

 

 

Vores klub er baseret på 100 % respekt og loyalitet for

Hinanden,

Rygmærket.

​Kammeratskabet,

Motorcyklerne,

Og Familien

 

Medlemskab

Du skal være ejer af en, godkendt motorcykel eller være bagsæde på én.

Enhver person der har A eller B kørekort, og har råderet over en motorcykel, eller en trike, eller en atv, der kan sammenlignes med en motorcykel, kan optages som prøvemedlem.

Motorcyklens model og type er ikke afgørende.

 

Det kræves som prøve – og fuldgyldige at de arbejder aktivt for klubben og deltager mest mulig

Da vi er en lovlydig klub vil du ikke kunne køre med os før du, har forevist et gyldigt førerbevis til MC.

Kommende medlemmer tilbydes en start som prøvemedlem i 6 mdr. så vi kan se hinanden lidt an.

Tiden kan dog afkortes eller forlænges hvis man skønner det acceptabel.

 

Der stemmes om et prøvemedlems optagelse blandt alle fuldgyldige medlemmer i det/de enkelte afdelinger og optagelse kræver 2/3 enighed

Man må ikke være medlem af andre MC klubber, dog undtaget Toruringclubben, Harleyklubben og andre special klubber, samt eventuelle arbejdsrelaterede turklubber.

Såfremt en anden klub søger optagelse, kan dette ske efter tidligst 6 måneder som supportere(prøvemedlemmer), derefter skal der stemmes om eventuel optagelse, først derefter må den pågældende klub bære mærker. Kendes den anden klub og dennes medlemmer på forhånd kan medlemskab tilbydes uden prøvetid.

 

Der er mulighed for at åbne flere chapters, disse skal ligge i hensigtsmæssig afstand til hinanden.

Nyt chapter skal godkendes af Præsidenten og opstart kræver mindst tilslutning fra 5 bikere.

Der er mulighed for at oprette klubhus. (Ikke et krav) men kræver 100 % enighed i det/de enkelte chapter. Det/de enkelte chapter står selv for det økonomiske der ligger i at have klubhus.

Dog vil Præsident og Vice Præsident altid have veto ret hos andre chapters

Manglende overholdelse af klubbens regler kan medføre eksklusion. Afgørelse om eksklusion vil blive truffet af 2/3 Rygmærker ved demokratisk afstemning

 

Klubvest

Klubvest skal være sort, grå, brun eller hvid læder eller stof.

Der må køres med rygmærke i alle situationer, vi ser helst at man kører med vest, men køres der med synligt rygmærke, forventer vi at du repræsenterer klubben på en positiv måde. Det at bære klubvest, medfører et stort ansvar, da vi vil blive vurderet på vores opførsel, overalt i det offentlige rum. Derfor denne regel om at man opfører sig derefter.

 

Mærker på vesten sættes på efter forskrift fra Præsidenten.

Bag på vesten skal mærket sidde i lige afstand mellem de to buer. Det firkantede MC mærke skal placeres til højre midtfor.

Foran på vestens øverste højre side sættes Klubbens mærke og under det sættes 99% mærket. Foran på vestens øverste venstre side skal man påsætte medlems navn, by og eventuelle model på cykel.  f.eks. Suzuki ect.

 

Hvert medlem afholder selv alle udgifter til mærker og vest. Det er kun fuldgyldige medlemmer, der kan få lov til at påsætte alle klubmærker. Prøvemedlemmer må bære klubbens navn, 99 % mærket og evt. chapternavn samt buer og mc mærke på ryggen, logoet vil først blive udleveret når det skønnes af prøvemedlemmet er klar til fuldt medlemskab.

 

Mærker bestilles hos kassereren og prisen svarer til fremstillingsprisen/ indkøbsprisen tillagt evt. fragt.

Det er tilladt alle medlemmer at købe klub merchandise, dog vil der ikke være kaldenavn på ved Støttemedlemmer. Og ryggen vil kun have øverste bue med Lonely Wolf´s, samt støttemedlems logo.

 

Hvis et medlem forlader klubben SKAL alle klubmærker fjernes fra vesten og afleveres til kasserer,

Al merchandise med Lonely Wolf’s mærker, såsom trøjer o.s.v. skal afleveres ved udmelding, der gives ikke refusion for disse.

 

 

Klubben

Vi har et hyggeligt klubhus på Ølstedbrovej 15 - 8723 Løsning

Som vi i fællesskab holder

Åbningstider

Torsdage fra 1900 til 2200

(her er der tilladt at tage sine børn med)

Lørdage fra 18.30 til 0200

(her er børn tilladt til 2200)

 

Kommunikation

Vi kommunikerer primært via Facebook, Messenger eller telefon.

Klubben har en hjemmeside www.lonelywolfs.dk. Her fortæller vi lidt om os selv og der er mulighed for at skrive til os på mail lonelywolfs@outlook.dk

Klubben har en åben gruppe på Facebook: Friends of Lonely Wolf´s  hvor venskabsklubber og andre venner af klubben kan melde sig ind/blive inviteret ind. Her vil åbne arrangementer og køreture også blive slået op.

  • Ligeledes har vi en lukket gruppe, hvor kun medlemmer er tilladt