September 2023

Tamdrup Plejecenter 2 september 2023

Loonies MC 8 september 23

Kvie sø efterskole 9 september 23

ulvene mc ålborg 12 september 23

bostedet Skanderborg 16 september 23

Gitte tilken 23 september 23