Oktober 2019

Kings & Queens den 4. oktober

Falling Knight den 11. oktober

Løvfaldstur den 12. oktober

Hu' løs den 18. oktober

Free Hogs den 18. oktober

Besøg af Gold Wing klubben den 27. oktober

Kobberbryllups tur den 28. oktober